Thailand Business Pages (Thailand trade)

HUALIAN THAI CO., LTD.

สินค้า

ติดต่อเรา

HUALIAN THAI CO., LTD.
ที่อยู่ : 5 ซอยลาซาล 54
ต. บางนา อ. บางนา จ. กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ : 02-399-5421-3,02-399-5423
โทรสาร : 02-399-5424
เว็บไซต์ : www.hualianthai.co.th
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

สายงานการปิดเเละรัดกล่องอัตโนมัติ รุ่น XFK-7

ชื่อสินค้า :สายงานการปิดเเละรัดกล่องอัตโนมัต…
รหัสสินค้า :XFK-7

รายละเอียดสินค้า

สายงานการปิดและรัดกล่องอัตโนมัติ

องค์ประกอบสายงานการปิดเเละรัดกล่องอัตโนมัติ รุ่นXFK-7
1. เครื่องปิดผนึกกล่องด้านข้างพร้อมพับแบบอัตโนมัติ รุ่น DZF-5050
2. เครื่องปิดกล่องแบบพับได้อัตโนมัติ รุ่น FXJ-5050Z
3. เครื่องรัดกล่องแบบตั้งโต๊ะทรงสูงอัตโนมัติ รุ่น KZW-8060
4. เครื่องปิดเทปกาวข้างกล่อง รุ่น JFX-5060
5. ลูกกลิ้งลำเลียงไดรฟ์ด้วยสายพานหมุนเป็นรอบแบบแนวตั้ง รุ่น SJZGY-140/66
6. ลูกกลิ้งลำเลียงแบบไดรฟ์ด้วยสายพานกลม รุ่น SJGY-80/66
7. ตู้ไฟฟ้า

คุณลักษณะเฉพาะสายงานการปิดเเละรัดกล่องอัตโนมัติ รุ่นXFK-7
1. ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่
2. ระบบควบคุมแบบดิจิตอล
3. มีฟังก์ชั่นการหยุดและติดงานได้อัตโนมัติ

รายละเอียดทางเทคนิคสายงานการปิดเเละรัดกล่องอัตโนมัติ รุ่น XFK-7

องค์ประกอบ  
เครื่องปิดผนึกกล่องด้านข้างพร้อมพับแบบอัตโนมัติ รุ่น DZF-5050 1ชุด
เครื่องปิดกล่องแบบที่พับได้อัตโนมัติ รุ่น FXJ-5050Z 1ชุด
เครื่องรัดกล่องแบบตั้งโต๊ะทรงสูงอัตโนมัติ รุ่น KZW-8060 2ชุด
เครื่องปิดเทปกาวข้างกล่อง รุ่น JFX-5060 1ชุด
ลูกกลิ้งลำเลียงไดรฟ์ด้วยสายพานหมุนเป็นรอบแบบแนวตั้ง รุ่น SJZGY-140/66 1ชุด
ลูกกลิ้งลำเอียงเเบบไดรฟ์ด้วยสายพานกลม รุ่น SJGY-80/66 2ชุด
ตู้ไฟฟ้า 1ชุด

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส XFK-7 สายงานการปิดเเละรัดกล่องอัตโนมัติ รุ่น XFK-7
ถึง : HUALIAN THAI CO., LTD.
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร